Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 31.03.2021r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 22.03.2021r. do godz. 10:00

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 26.03.2021r. do godz. 10:00 

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 31.03.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Pytania i odpowiedzi 19.03.2021 r. 

2. Pytania i odpowiedzi 23.03.2021 r.

3. Pytania i odpowiedzi 25.03.2021 r.