Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.03.2021r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 25.03.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Zmiana treści SIWZ 18.03.2021r

3. Pytania i odpowiedzi (1-13)

4. Informacja o uniewaznieniu postępowania