Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg
Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2021 roku, do godz. 14.00

Miejsce składania ofert:

Sekretariat WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska

Data składania ofert: do dnia 21 maja 2021 roku, do godz. 14.00

1. Ogłoszenie przetargu – sprzedaż nieruchomości położonej  w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary.