Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 12.05.2021r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 26.04.2021r. do godz. 10:00

w terminie do dnia 04.05.2021r. do godz. 10:00

w terminie do dnia 12.05.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy

3. Pytania i udzielone odpowiedzi (1-2)

4. Pytania i udzielone odpowiedzi - Zmiana terminu składania ofert

5. Zmiana treści SIWZ - Zmiana terminu składania ofert

6. Pytania i udzielone odpowiedzi (3-33)

7. Pytania i udzielone odpowiedzi (34)

8. Pytania i udzielone odpowiedzi (35)

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.