Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 18.10.2021r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 18.10.2021r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty