Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.04.2022r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska
w Sekretariacie Spółki,

 w terminie do dnia 15.04.2022r. do godz. 10:00

 w terminie do dnia 25.04.2022r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Przesunięcie terminu składania ofert.

3. Pytania i udzielone odpowiedzi.