Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami WEZCP/PNZN/46/2022
Termin składania ofert: do dnia 03.06.2022 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 03.06.2022 r. do godz. 10:00

Zaproszenie nr WEZCP/PNZN/46/2022

1 SIWZ WEZCP/PNZN/46/2022 + załączniki

2. Zawiadomienie o wyborze