Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 07.07.2022r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 07.07.2022r. do godz. 10:00.

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE. 

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ttps://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi