Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 12.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o unieważnieniu postępowania.