Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji WEZCP/PNBN/120/2022
Termin składania ofert: do dnia 20.12.2022 r. do godz. 10:00