Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE nr Z34/193494

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html