Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z38/193494
Termin składania ofert: do dnia 03.03.2023r. do godz.10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 03.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze