Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 05.04.2023r. do godz. 10:00

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

z siedzibą w Rudzie Śląskiej

ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

Postępowanie zakupowe na realizację Zadania:

wykonanie Projektu Technicznego dla niezależnych zadań pn.:

Zadanie nr 1: ZCP/23/01/010 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Niedurnego 79 C w Rudzie Śląskiej,

Zadanie nr 2: ZCP/23/01/011 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Damrota 5A w Rudzie Śląskiej,

Zadanie nr 3: ZCP/23/01/012 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Hallera 7 w Rudzie Śląskiej.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOBN/49/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Oferta na wykonanie Projektu Technicznego dla zadania pn.:

Zadanie nr 1: ZCP/23/01/010 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Niedurnego 79 C w Rudzie Śląskiej,

Zadanie nr 2: ZCP/23/01/011 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Damrota 5A w Rudzie Śląskiej,

Zadanie nr 3: ZCP/23/01/012 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Hallera 7 w Rudzie Śląskiej.

                              Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOBN/49/2023

z dopiskiem:

„NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Postepowania.

Uwaga :

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction.

UWAGA !!

W formularzu elektronicznym na Bazie Konkurencyjności 2021 należy wpisać cenę netto oferty za poszczególne niezależne zadanie.

Postępowanie zostało również opublikowane na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150802

1. Zaproszenie WEZCP_KOBN_49_2023 + załączniki