Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 16.02.2023 do godz.: 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/KOZN/24/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

ZCP/23/01/002 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym dla budynku przy ul. Tomanka w Rudzie Śląskiej

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOZN/24/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2023 r. do godziny 10.00.

 

1. ZAPROSZENIE WENSE/KOZN/24/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA z dni 10.02.2023r.

3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZCP/KOZN/24/2023

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 16.02.2023 do godz.: 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/KOZN/25/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

ZCP/23/01/007 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym dla budynku produkcyjno - biurowego przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOZN/25/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2023 r. do godziny 10.00.

1. ZAPROSZENIE WEZCP/KOZN/25/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA z dnia 10.02.2023r. 

3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZCP/KOZN/25/2023

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 14.02.2023r. do godz. 10:00


Skła­da­nie ofert w ter­mi­nie do dnia 14.02.2023r. do godz. 10:00

Wszyst­kie in­for­ma­cje, wraz z za­łącz­ni­ka­mi zo­sta­ły za­miesz­czo­ne na plat­for­mie za­ku­po­wej LO­GIN­TRA­DE.

https://​weg​lo­ko​ksen​er­gi​a.​log​intr​ade.​net/​rej​estr​acja/​prz​etar​gi.​html 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE nr Z34/193494

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 06.02.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 27.01.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 27.01.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 23.01.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 23.01.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji WEZCP/PNBN/120/2022
Termin składania ofert: do dnia 20.12.2022 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 08.12.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 16.11.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 16.11.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >