Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 18.10.2018r.


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

  Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” POIS.01.07.02-00-0006/17

  w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
  w województwie Śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 18.10.2018r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik.

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs oferet z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 19.10.2018 r. do godziny 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 07.09.2018r.


Przetarg na realizację Zadania pn.:

„Wykonanie projektów budowlanych przebudowy sieci ciepłowniczych
dla n/w zadań:

Zadanie 1 – ZCP/19/I/001 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZG 8 ul. Czereśniowa do komory ZG 11
ul. Tiałowskiego”,

Zadanie 2 - ZCP/19/I/002 – Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 7  ul. Chryzantem do komory ZR 14  ul. Wolności",

Zadanie 3 - ZCP/19/I/003 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 15 ul. Wolności do komory ZR 16 ul. Wolności oraz od komory ZR 17 ul. Wolności do stacji zasuw ST II ul. Szyb Powietrzny”,

Zadanie 4 - ZCP/19/I/004 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 26 ul. Magazynowa do komory ZR 27
ul. Magazynowa”,

Zadanie 5 - ZCP/19/I/006 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory MB 3 ul. Górnośląska do komory SO3
ul. Górnośląska”.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 07.09.2018r. do godziny 11:00.

1. SIWZ+ załączniki

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs oferet z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 11.09.2018 r. do godziny 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 11.09.2018r. do godziny 11:00

1. Zaproszenie + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 03.08.2018r. godz. 10:00.


Projekt

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16".

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.08.2018r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie + załączniki.

2.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Termin składania ofert: 01.08.2018r. godz. 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 01.08.2018r. do godziny 11:00.

1.SIWZ

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 12.07.2018r.


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.07.2018r. do godziny 11:00

1. Zaproszenie + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 29.06.2018 r. do godziny 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 29.06.2018r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2. Pytania i udzielone odpowiedzi 21.06.2018

3. Pytania i udzielone odpowiedzi 27.06.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >