Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 20.01.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 20.01.2022r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 19.01.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 19.01.2022r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Pytania i odpowiedzi 13.01.2022r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 20.01.2022r do godz.: 10:00


flaga

Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 20.01.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie dokumenty do ww. postępowania dostępne są na Platformie Baza Konkurencyjności 2021 pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 20.01.2022 do godz.: 10:00


flaga

Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 20.01.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie dokumenty do ww. postępowania dostępne są na Platformie Baza Konkurencyjności 2021 pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87152

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 10.01.2022 do godz.: 10:00


flaga

 

 

 

 

Umowa o dofinansowanie nr 30/2018
Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska – Projekt II,
nr POIS.01.07.02 – 00-0013/17”
W ramach poddziałania POIS.01.07.02 –

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu  w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 10.01.2022r. do godz. 10:00 

1. SIWZ WEZCP/PNBN/133/1/2021 + ZAŁĄCZNIKI

2. Pytania i odpowiedzi 03.01.2022r. 

3. ZAWIADOMIENIE  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85441

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 20.12.2021 do godz.: 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Wszystkie dokumenty zostały również opublikowane na BK2021 pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82316 

 

Składanie ofert w terminie do dnia 20.12.2021r. do godz. 10:00

1. ZAPROSZENIE WEZCP/KOBN/106/2021 + ZAŁĄCZNIKI

2. ZAŁĄCZNIK DO SOPZ - PLAN SYTUACYJNY

3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 13.12.2021 do godz.: 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 13.12.2021r. do godz. 10:00

 

1. ZAPROSZENIE WEZCP/KOBN/107/2021 + ZAŁĄCZNIKI

2. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 13.12.2021 do godz.: 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction , przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 13.12.2021r. do godz. 10:00

ZAPROSZENIE WEZCP/KOBN/105/2021 + ZAŁĄCZNIKI

2. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: 25.11.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 25.11.2021r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 16.11.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 16.11.2021r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Pytania i odpowiedzi z dn. 05.11.2021r. 

Pytania i odpowiedzi z dn. 10.11.2021r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >