Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 25.10.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 25.10.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 18.10.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 18.10.2021r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 07.10.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 07.10.2021r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia: 15.11.2021 do godz.: 10:00 - https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/


Nazwa zamówienia„Zadanie 4 : „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – budowa”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/109/2021

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18.10.2021 r. do godz. 10:00

do dnia 27.10.2021 r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do dnia 15.11.2021 r. do godz. 10:00

Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem znajdują się pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszystkie dokumenty  związane z postępowaniem znajdują się pod adresem:Wszystkie dokumenty  związane z postępowaniem znajdują się pod adresem:

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: 02.09.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 02.09.2021r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 06.09.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 02.09.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 02.09.2021r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 24.08.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 24.08.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 26.08.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 17.08.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 17.08.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >