Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 18.08.2021r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 18.08.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 06.08.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.08.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 26.07.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 26.07.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 28 września 2021 roku (wtorek) do godz. 14:00


Miejsce składania ofert:

Sekretariat WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska

Data składania ofert: do dnia 28 września 2021 roku (wtorek), do godz. 14:00.

1. Ogłoszenie przetargu – sprzedaż nieruchomości położonej  w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg pisemny
Termin składania ofert: 21.07.2021r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 21.07.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ GKWE/PNZN/76/2021 + ZAŁĄCZNIKI 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: Do dnia 02.08.2021 r. do godz.:10:00


flaga

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020

Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”

w ramach poddziałania POIS.01.07.03 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii

elektrycznej w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 02.08.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ WEZCP/PNBN/45/2021 + ZAŁĄCZNIKI

2. Załączniki do Załącznika nr 1 do SIWZ - SOPZ

3. Zmiana treści SIWZ + załączniki

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58744

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 28.06.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 21.06.2021r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 24.06.2021r. do godz. 12:00

Składanie ofert w terminie do dnia 28.06.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 09.06.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 09.06.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze

 

więcej >