Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: Do dnia 12.05.2021 r. do godz.:10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 12.05.2021r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 26.04.2021r. do godz. 10:00

w terminie do dnia 04.05.2021r. do godz. 10:00

w terminie do dnia 12.05.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy

3. Pytania i udzielone odpowiedzi (1-2)

4. Pytania i udzielone odpowiedzi - Zmiana terminu składania ofert

5. Zmiana treści SIWZ - Zmiana terminu składania ofert

6. Pytania i udzielone odpowiedzi (3-33)

7. Pytania i udzielone odpowiedzi (34)

8. Pytania i udzielone odpowiedzi (35)

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2021 roku, do godz. 14.00


Miejsce składania ofert:

Sekretariat WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska

Data składania ofert: do dnia 21 maja 2021 roku, do godz. 14.00

1. Ogłoszenie przetargu – sprzedaż nieruchomości położonej  w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary.

więcej >


Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III,

POIS.01.07.02-00-0003/19” w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02.

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 13.04.2021r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie WEZCP/KOBN/16/2021 + ZAŁĄCZNIKI

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40131

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZCP/KOBN/16/2021

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem
Termin składania ofert: do dnia 25.03.2021r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 25.03.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Zmiana treści SIWZ 18.03.2021r

3. Pytania i odpowiedzi (1-13)

4. Informacja o uniewaznieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 31.03.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 22.03.2021r. do godz. 10:00

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 26.03.2021r. do godz. 10:00 

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 31.03.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Pytania i odpowiedzi 19.03.2021 r. 

2. Pytania i odpowiedzi 23.03.2021 r. 

3. Pytania i odpowiedzi 25.03.2021 r.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 29.03.2021r. do godz. 14:00


Oferty należy przesłać do dnia 29.03.2021 r. do godz. 14:00 na adresy e-mail wskazane w punkcie 1.1. SIWZ.

1. SIWZ + załączniki

2. Zmiana treści SIWZ 24.03.2021r.

więcej >


flagi

Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej – projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19”

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła

i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 11.02.2021r. do godz. 10:00

1. ZAPROSZENIE WEZCP/KOBN/154/2020 + ZAŁĄCZNIKI

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28999

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: Do dnia 11.02.2021 r. do godz.:10:00


flagi

Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III,

POIS.01.07.02-00-0003/19” w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 11.02.2021r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie WEZCP/KOBN/160/2020 + ZAŁĄCZNIKI

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28987

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WEZCP_KOBN_160_2020

więcej >