Grzegorz Bizoń

Prezes Zarządu

 

 

Inżynier, Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
Ponad 30 lat związany z branżą ciepłowniczą.


W latach 2006 – 2015 Główny Inżynier ZCP CARBO ENERGIA sp. z o.o. Ruda Śląska, od 2017 roku  Dyrektor ds. Produkcji, a następnie Dyrektor ds. Technicznych WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Ruda Śląska.

Podejmował szereg działań technicznych modernizujących źródła ciepła poprzez: budowę nowych jednostek kotłowych w podległych ciepłowniach, zabudowę  nowego turbozespołu przeciwprężnego w EC Mikołaj umożliwiającego osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego.

Zdobyte doświadczenie i wiedza pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie połączenia spółek ZCP CARBO ENERGIA i PEC Ruda Śląska oraz wypracowanie obecnej struktury organizacyjnej WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.                               
Nadzoruje wdrażanie strategicznych projektów takich jak:

transformacja paliwowa realizowana poprzez modernizację EC Mikołaj polegającą na przejściu z paliwa węglowego na gazowe,

budowa nowej elektrociepłowni Nowy Wirek na bazie wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych,

realizacja projektu: Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej w ramach poddziałania POIS.01.07.02-Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie  śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przy udziale pozyskanych funduszy europejskich.

Dzięki jego zaangażowaniu Spółka realizuje strategiczne działania pozwalające na jej rozwój i osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku energetycznym Rudy Śląskiej.

 

Grzegorz Bizon prezes