Ciepło systemowe to ogrzewanie i ciepła woda dla mieszkań, lokali użytkowych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej wytwarzane w źródłach oddalonych od budynków, do których jest dostarczane siecią ciepłowniczą. To najbardziej bezpieczny, bezobsługowy i wygodny w użytkowaniu sposób ogrzewania, dostępny przez cały rok.

Ciepło systemowe codziennie ogrzewa ponad 15 mln Polaków. To całkowicie bezpieczny produkt, zapewniający ciepło i ciepłą wodę, dostarczany do budynków przez systemy miejskie. Zapewnia ono konkurencyjne cenowo ogrzewanie w pracy i w domu, które nie wymagają praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika. Ciepło Systemowe to bezobsługowe, ekonomiczne ogrzewanie.
Ciepło systemowe jest zielonym, ekologicznym ciepłem – dzięki wysokim normom, związanym z produkcją i dostawą ciepła, ogrzewanie to jest przyjazne dla środowiska naturalnego. WSpółka Węglokoks Energia ZCP wytwarza ciepło systemowe, przesyła je i dystrybuuje.

Spółka posiada także koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej (w Elektrociepłowni „Mikołaj“) o łącznej mocy zainstalowanej 8,4 MW. Koncesja dotyczy także obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej.

Węglokoks Energia ZCP jest członkiem programu Ciepło Systemowe. Jego organizatorem jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, do której należą dostawcy Ciepła Systemowego i ponad 270 firm z branży ciepłowniczej, które oferują ogrzewanie i ciepłą wodę ponad połowie polskich rodzin.

Więcej informacji na temat naszego startegicznego produktu znajdą Państwo tutaj: www.cieplosystemowe.pl