Spółka Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z prawem energetycznym obowiązującym w Polsce. Taryfa dla ciepła zatwierdzana jest przez prezesa odpowiedniego oddziału Urzędu Regulacji Energetyki. Poniżej znajdą Państwo taryfy zatwierdzone dla naszej spółki.

 

Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE, ITPOK oraz
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w roku 2016 w ZCP "Carbo-Energia"
sp. z o.o.

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii,
tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2016 wyniosły:
- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - 0%
- ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%
- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0,07%

 

I. Informacje o działalności OSD - Energia Elektryczna (link)