Spółka Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z prawem energetycznym obowiązującym w Polsce. Prowadzona działalność z uwagi na moc cieplną nie przekraczającą 5MW nie wymaga uzyskania koncesji i zwolniona jest z przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa dla ciepła zatwierdzana jest przez Zarząd Spółki. Poniżej znajdą Państwo taryfy zatwierdzone przez naszą Spółkę.

 
 

rodo

Lekcje ciepła kl I-V   >>