Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

ul. Mickiewicza 29

40 – 085 Katowice

Biuro Obsługi Klienta – sprzedaż ciepła

Wszelkie pytania dotyczące obsługi Klienta w zakresie umów, rozliczeń i płatności związanych ze sprzedażą ciepła należy kierować do BOK pod numerem

(32) 416 74 74

lub na adres mailowy:

bok@weglokoksenergia.pl

Pytania o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej prosimy kierować na adres mailowy:

bok@weglokoksenergia.pl

lub pisemnie na adres:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 2
32-620 Brzeszcze

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

 

Biuro Obsługi Klienta – sprzedaż pozostała

Wszelkie pytania dotyczące obsługi Klienta w zakresie umów, rozliczeń i płatności dotyczących sprzedaży pozostałej tj. najmów i dzierżaw pomieszczeń oraz usług innych (np. uzgodnienia branżowe, odsprzedaż wody, energii elektrycznej) należy kierować do BOK pod numerem

(32) 416 77 07

lub na adres mailowy:

bok@weglokoksenergia.pl