Energia z polskich źródeł

Poznaj Węglokoks Energia

Z myślą o Tobie

Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia jest wytwarzanie, dystrybucja oraz sprzedaż ciepła i energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Nieustanny rozwój

Grupa powstała, aby w bezpieczny i trwały sposób dostarczać ciepło do mieszkańców województwa śląskiego oraz małopolskiego. Zakłady grupy są sukcesywnie modernizowane tak, aby były nowoczesne, a przede wszystkim ekologiczne.

Wiedza i doświadczenie

Naszą siłą są ludzie - wykwalifikowana kadra o wieloletnim doświadczeniu technicznym, eksploatacyjnym, handlowym oraz regulacyjnym, dzięki której firma stale realizuje innowacyjne rozwiązania.

Kierunki działań oraz rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA zawarte są w czterech obszarach strategicznych:

Efektywność i optymalizacja działalności operacyjnej

Rozwój nowych usług, produktów i technologii

Doskonalenie zarządzania i komunikacji w grupie

Rozwój strategicznych zasobów i kluczowych kompetencji

Podstawą wszelkich działań są wartości, które charakteryzują nasze zachowania i postawy, a także determinują pracę zespołów, tym samym stanowiąc kryterium podejmowanych w Grupie Kapitałowej decyzji oraz dokonywanych wyborów.

Wartości Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA

Profesjonalizm

Orientacja na Klienta

Innowacyność

Ochrona środowiska

Stałe dążenie do doskonalenia nabytych umiejętności oraz zdobywania nowych doświadczeń, rozumienie potrzeb Klientów, otwartość na nowe rozwiązania i umiejętność ich zastosowania, a także nieustanne działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy jego stanu są fundamentem funkcjonowania naszej Grupy Kapitałowej.

Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb energetycznych Klientów w sposobów, nowoczesny, efektywny i bezpieczny, z dbałością o środowisko.

Za realizację misji odpowiedzialne są 4 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA.

WĘGLOKOKS ENERGIA jako podmiot dominujący stoi na czele Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA. Podstawową działalnością firmy jest pełnienie funkcji firmy centralnej, odnoszącej się do sprawowania nadzoru korporacyjnego i sprawowania funkcji zarządczych względem trzech spółek zależnych Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA.

WĘGLOKOKS ENERGIA realizuje zadania obejmujące wsparcie
następujących obszarów funkcjonowania Grupy Kapitałowej
WĘGLOKOKS ENERGIA

https://weglokoksenergia.pl/wp-content/uploads/2023/08/diagram-02_511.png