Wskaźniki WPC

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej

energii pierwotnej Wpc na 2024 r.:

 

 WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
ZC Brzeszcze 1,39
ZC Czeczott 1,70
ZC Janina 1,53
ZC Piast 1,52
ZC Ziemowit  

1,73

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej

energii pierwotnej Wpc na 2024 r.:

 

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
EC Mikołaj + Nowy Wirek 1,33
C. Bielszowice 1,59
C. Halemba 1,43