Węglokoks Energia ZCP

Poznaj Węglokoks Energia ZCP

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w pięciu kotłowniach, zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej i Mikołowa.

Historia Spółki

Węglokoks Energia ZCP, dawniej Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo – Energia” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej powstała w 1995 roku w wyniku restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.. Rozpoczynając działalność produkcyjną, spółka przejęła ciepłownie działające dotąd w obrębie rudzkich kopalń. 29 października 2004 roku Kompania Węglowa S.A. objęła po RSW S.A. 100% udziałów w „Carbo – Energii”, stając się jej jedynym Wspólnikiem. 24 kwietnia 2014r. 100% udziałów w spółce przejęło Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. w Katowicach – obecnie Węglokoks Energia sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku nastąpiło z kolei połączenie spółki Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. ze spółką Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez przeniesienie całego majątku PEC sp. z o.o. na WE ZCP sp. z o.o.

 

 

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie ciepła do Klientów jest priorytetem WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP

Naszą siłą są nasi pracownicy. To oni sprawiają, że ciepło płynie do kaloryferów w domach, miejscach pracy i obiektach użyteczności publicznej. W dzień i w nocy czuwają, by wszystkie nasze urządzenia działały sprawnie i niezawodnie, a Klienci otrzymywali na czas najbardziej aktualne informacje. Pracownicy pionu zarządczego dbają, by pełna energii i niezawodna obsługa dotyczyła także strony formalnej – faktur, rachunków i kontaktu z Klientem. Wierzymy, że profesjonalny, zgrany zespół to nasza największa wartość.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. działa w sektorze energetycznym dostarczając ciepło do odbiorców końcowych w ramach kilku odrębnych systemów ciepłowniczych:

 • system ciepłowniczy zasilany ciepłem z własnych źródeł Elektrociepłowni Mikołaj i Elektrociepłowni Nowy Wirek,
 • system ciepłowniczy zasilany ciepłem z własnego źródła, zlokalizowany na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Ruda” Ruch Bielszowice,
 • system ciepłowniczy zasilany ciepłem z własnego źródła, zlokalizowany na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Ruda ” Ruch Halemba,
 • system ciepłowniczy zasilany ciepłem z własnego źródła, zlokalizowany na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Ruda ” Szyb VI,
 • systemu ciepłowniczego zasilanego ciepłem z obcego źródła ciepła, na terenie dzielnicy Kochłowice w Rudzie Śląskiej (Dalkia Polska Energia S.A.).

Aktywa Ciepłownicze

Elektrociepłownia Mikołaj

Produkuje:

 • ciepło i energię elektryczną

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni

 • turbozespół TP6 ,
 • kotły parowe gazowe: OR-50-N/12 i OR-32/14,
 • kotły wodne gazowe: WR-15-N/1, KG-1 i KG-2,
 • kolektory słoneczne.

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa:

 • gaz ziemny, OZE – kolektory słoneczne

Zainstalowana moc urządzeń

 • energia elektryczna: 6,0 MWe,
 • ciepło: 104,6 MWt.

Elektrociepłownia Nowy Wirek

Produkuje:

 • ciepło i energię elektryczną

Podstawowe jednostki
wytwórcze elektrociepłowni

 • 2 silniki gazowe wytwarzające energię elektryczną i ciepło w kogeneracji
 • 3 kotły wodne gazowe

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa:

 • gaz ziemny

Zainstalowana moc urządzeń

 • energia elektryczna: 8,826 MWe
 • ciepło: 17,372 MWt

Ciepłownia Bielszowice

Produkuje:

 • ciepło

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni

 • kotły wodne węglowe: WR-25/EM/6/1 i WR-25/2,
 • instalacja odzysku ciepła z procesów technologicznych.

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • KWK Ruda Oddział Bielszowice,
 • obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa:

 • węgiel

Zainstalowana moc urządzeń

 • ciepło: 19,5 MWt

Ciepłownia Halemba

Produkuje:

 • ciepło

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni

 • kotły wodne węglowe: WR-10/6, WR/25/7, WLM-5/4 i WR-10/EM8 (w tym 2 ostatnie przystosowane również do spalania gazu z odmetanowania)

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • KWK Ruda Oddział Halemba,
 • obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa:

 • węgiel i gaz z odmetanowania kopalń

Zainstalowana moc urządzeń

 • ciepło: 56,1 MWt

Kotłownia Wygoda

Produkuje:

 • ciepło

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni

 • 3 kotły wodne gazowe.

Odbiorcy:

 • KWK Ruda Oddział Bielszowice

Używane paliwa:

 • gaz ziemny

Zainstalowana moc urządzeń

 • ciepło: 2,08 MWt