Węglokoks Energia NSE

Przetargi

Wymagania techniczne i wytyczne dla projektantów i wykonawców

Sprawdź wymagania i wytyczne

Przetargi

Aktualny

„Dostawa naturalnej wody mineralnej i/lub źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo-chłodzących, dozujących wodę oraz osprzętu i akcesoriów do tych urządzeń na potrzeby spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 19.09.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 27.09.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Aktualny

„Dostawa gazów technicznych dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GK WE)”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 19.09.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 29.09.2023r. do godz. 12:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Aktualny

Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA

Da­ta pu­bli­ka­cji: 08.09.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: Składanie ofert w terminie do dnia 22.09.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

„Dostawa gazów technicznych dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GK WE)”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 30.08.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 11.09.2023r. do godz. 13:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

NSE/22/01/027 – Przebudowa przyłączy zasilających nagrzewnice szybów 3 i 4 w ZC Janina w Libiążu

Da­ta pu­bli­ka­cji: 01.08.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia: 25.08.2023 do godz.: 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Czytaj więcej
Zakończony

Zakup serwerów wraz z licencjami dostępowymi na potrzeby użytkowników GK WĘGLOKOKS ENERGIA z podziałem na zadania: Zadanie 1 – dla WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. Zadanie 2 – dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 31.07.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 07.08.2023r. do godz.10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z51/193494
Czytaj więcej