Węglokoks Energia NSE

Przetargi

Wymagania techniczne i wytyczne dla projektantów i wykonawców

Sprawdź wymagania i wytyczne

Przetargi

Aktualny

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 2

Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 03.06.2024r. do godz.10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z73/193494
Czytaj więcej
Aktualny

Zadanie remontowe nr NSE/24/UR/01 oraz NSE/24/UR/02 w Zakładzie Ciepłowniczym Janina w Libiążu

Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 06.06.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Czytaj więcej
Aktualny

Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych – o kodzie 10 01 01 dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GK WE)

Da­ta pu­bli­ka­cji: 20.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: 27.05.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Czytaj więcej
Aktualny

Pobór próbek średniodobowych oraz analiza ścieków przemysłowych w okresie wrzesień 2024 – czerwiec 2025.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 16.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 27.05.2024r. do godz.10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z72/193494
Czytaj więcej
Aktualny

wykonanie Projektu Wykonawczego dla zadania pn.: „NSE/24/01/012 „Modernizacja indywidualnego dwufunkcyjnego węzła wraz z przyłączem przy ul. Przemysłowej 8-18 w Woli”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 16.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 24.05.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Czytaj więcej
Aktualny

„Kompleksowa obsługa serwisowa jednostki kogeneracyjnej Jenbacher JGS 416”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 06.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 16.05.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Czytaj więcej