Władze Spółki Węglokoks Energia ZCP

Władze Spółki

foto: Grzegorz Bizoń
Grzegorz Bizoń
Prezes Zarządu
Inżynier, Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Ponad 30 lat związany jest z branżą ciepłowniczą. W latach 2006 – 2015 Główny Inżynier ZCP CARBO ENERGIA sp. z o.o. Ruda Śląska, od 2017 roku Dyrektor ds. Produkcji, a następnie Dyrektor ds. Technicznych WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Ruda Śląska. Podejmował szereg działań technicznych modernizujących źródła ciepła poprzez: budowę nowych jednostek kotłowych w podległych ciepłowniach, zabudowę nowego turbozespołu przeciwprężnego w EC Mikołaj umożliwiającego osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego. Zdobyte doświadczenie i wiedza pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie połączenia spółek ZCP CARBO ENERGIA i PEC Ruda Śląska oraz wypracowanie obecnej struktury organizacyjnej WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP. Nadzoruje wdrażanie strategicznych projektów takich jak: • transformacja paliwowa realizowana poprzez modernizację EC Mikołaj polegającą na przejściu z paliwa węglowego na gazowe, • budowa nowej elektrociepłowni Nowy Wirek na bazie wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych • realizacja projektu: Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej w ramach poddziałania POIS.01.07.02-Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przy udziale pozyskanych funduszy europejskich. Dzięki jego zaangażowaniu Spółka realizuje strategiczne działania pozwalające na jej rozwój i osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku energetycznym Rudy Śląskiej.

Rada Nadzorcza Spółki

  • Aleksandra Obońska – Przewodnicząca
  • Karol Kędziora – Sekretarz
  • Sylwia Nowak – Garus – Członek
  • Kazimierz Banasiak – Członek