Informacje o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej