Władze Spółki Węglokoks Energia ZUT

Władze Spółki

foto: Adam Niemaszyk
Adam Niemaszyk
Prezes Zarządu
Inżynier, Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Ukończył studia podyplomowe kierunek Energetyka Cieplna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestnik wielu szkoleń technicznych między innymi skuteczny lider zespołu produkcyjnego i UR, audytor wewnętrzny ZSZ zgodny z wymaganiami ISO 9001, ISO 140001 oraz OHSAS 18001. Od pierwszych lat kariery zawodowej związany jest z ciepłownictwem, gdzie w KWK Bielszowice, ZCP Carbo-Energia a następnie Węglokoks Energia ZCP, przechodząc kolejne szczeble, awansował na stanowisko Kierownika Zakładu Południe. W swojej działalności zawodowej brał udział w wielu projektach inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, które w znacznym stopniu poprawiły efektywność, ekonomikę i ochronę środowiska Zakładu Ciepłowniczego. Posiada kompetencje w zakresie kierowania zespołem pracowniczym, zarządzania, jakością i środowiskiem oraz planowania rozwoju firmy.

Rada Nadzorcza Spółki

  • Grzegorz Żmuda – Przewodniczący
  • Paweł Górski – Członek
  • Magdalena Anna Gruchała – Członek