Węglokoks Energia NSE

Poznaj Węglokoks Energia NSE

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w pięciu kotłowniach, zlokalizowanych na terenie pięciu gmin.

Historia Spółki

Węglokoks Energia NSE pierwotnie jako Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o. powstała 24.04.1996 roku. Powołała ją Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Tychach. Głównymi celami powstania NSE ponad 27 lat temu były: urentownienie gospodarki energetycznej w ramach Nadwiślańskiej Spółki Węglowej SA, urealnienie cen ciepła, odtworzenie struktury produkcyjnej i przesyłowej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców okolicznych gmin.

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie ciepła do Klientów jest priorytetem WĘGLOKOKS ENERGIA NSE

Naszą siłą są nasi pracownicy. To oni sprawiają, że ciepło płynie do kaloryferów w domach, miejscach pracy i obiektach użyteczności publicznej. W dzień i w nocy czuwają, by wszystkie nasze urządzenia działały sprawnie i niezawodnie, a Klienci otrzymywali na czas najbardziej aktualne informacje. Pracownicy pionu zarządczego dbają, by pełna energii i niezawodna obsługa dotyczyła także strony formalnej – faktur, rachunków i kontaktu z Klientem. Wierzymy, że profesjonalny i zgrany zespół to nasza największa wartość.

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. dostarcza ciepło do odbiorców końcowych w ramach kilku odrębnych systemów ciepłowniczych, tj.:

 • system ciepłowniczy w Brzeszczach zasilany ciepłem z własnego źródła, zlokalizowany na terenie TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Brzeszcze” w Brzeszczach,
 • system ciepłowniczy w Libiążu zasilany ciepłem z własnego źródła, zlokalizowany na terenie TAURON Wydobycie S.A Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu,
 • system ciepłowniczy w Woli zasilany ciepłem z własnego źródła, zlokalizowany na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast – Ziemowit” (Wola),
 • system ciepłowniczy w Bieruniu zasilany ciepłem z własnego źródła, zlokalizowany na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast – Ziemowit” Ruch Piast w Bieruniu,
 • system ciepłowniczy w Lędzinach zasilany ciepłem z własnego źródła, zlokalizowany na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast – Ziemowit” Ruch Ziemowit w Lędzinach.

Zakład Ciepłowniczy Brzeszcze

Produkuje: ciepło i energię elektryczną

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • silnik gazowy wytwarzający energię elektryczną i ciepło w kogeneracji,
 • kotły wodne węglowe: WR-25/5 i WR-25/6 oraz gazowy KD-5/7,
 • pompy ciepła,
 • instalacja odzysku ciepła z procesów technologicznych.

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • ZG Brzeszcze, obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa: węgiel i gaz z odmetanowania kopalń

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 1,014 MWe,
 • ciepło: 48,8 MWt.

Zakład Ciepłowniczy Janina

Produkuje: ciepło i energię elektryczną

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • silnik gazowy wytwarzający energię elektryczną i ciepło w kogeneracji,
 • kotły wodne węglowe: WR-10/EM i WR-10/M oraz gazowe KG-1 iKG-2.

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • ZG Janina,
 • obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa: węgiel i gaz ziemny

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 0,999 MWe,
 • ciepło: 21,9 MWt.

Zakład Ciepłowniczy Czeczott

Produkuje: ciepło

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • kotły wodne węglowe: WR-5/1, WR-10/2 i WR-25/3

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa: węgiel

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 18,5 MWt

Zakład Ciepłowniczy Piast

Produkuje: ciepło

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • kotły wodne węglowe: WR-5/1, WR-10/2, WR-10/3 i WRm- 30/6

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • KWK Piast,
 • obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa: węgiel

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 45,1 MWt

Zakład Ciepłowniczy Ziemowit

Produkuje: ciepło

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • kotły wodne węglowe: WR-10/1, WR-10/2 i WR-25/3

Odbiorcy:

 • budynki mieszkalne,
 • KWK Ziemowit,
 • obiekty przemysłowe i handlowo-usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Używane paliwa: węgiel

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 39,2 MWt