Węglokoks Energia ZCP

Przetargi

Wymagania techniczne i wytyczne dla projektantów

Sprawdź wymagania i wytyczne

Przetargi

Aktualny

Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych – o kodzie 10 01 01 dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GK WE)

Da­ta pu­bli­ka­cji: 20.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: 27.05.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Czytaj więcej
Aktualny

Pobór próbek średniodobowych oraz analiza ścieków przemysłowych w okresie wrzesień 2024 – czerwiec 2025.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 16.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 27.05.2024r. do godz.10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z72/193494
Czytaj więcej
Aktualny

,,Zakup preparatów do zabezpieczenia instalacji układu parowego (HYDOS) na potrzeby WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 26.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 08.05.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

„Dostawa środków czystości na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 22.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 29.04.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

wykonanie Projektu Budowlano – Wykonawczego dla zadania pn.: „ZCP/24/01/008 – Termomodernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej w Rudzie Śląskiej”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 12.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 26.04.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Czytaj więcej
Zakończony

wykonanie Projektu Budowlanego dla zadania pn.: „ZCP/24/01/014 – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym dla budynku przy ul. Przedszkolnej 6 w Rudzie Śląskiej”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 10.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 17.04.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Czytaj więcej