Węglokoks Energia ZCP

Przetargi

Wymagania techniczne i wytyczne dla projektantów

Sprawdź wymagania i wytyczne

Przetargi

Aktualny

„Dostawa naturalnej wody mineralnej i/lub źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo-chłodzących, dozujących wodę oraz osprzętu i akcesoriów do tych urządzeń na potrzeby spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 19.09.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 27.09.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Aktualny

„Dostawa gazów technicznych dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GK WE)”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 19.09.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 29.09.2023r. do godz. 12:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Aktualny

ZCP/23/01/008 Zabudowa wizualnej cyfrowej ochrony EC Mikołaj

Da­ta pu­bli­ka­cji: 15.09.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 02.10.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Czytaj więcej
Aktualny

Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA

Da­ta pu­bli­ka­cji: 08.09.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: Składanie ofert w terminie do dnia 22.09.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

„Dostawa gazów technicznych dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GK WE)”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 30.08.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 11.09.2023r. do godz. 13:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

Dostawa urządzeń automatyki (elementy wykonawcze automatyki ciepłowniczej: siłowniki i zawory regulacyjne) w okresie 12 miesięcy na potrzeby WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Da­ta pu­bli­ka­cji: 02.08.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: 18.08.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej