Węglokoks Energia ZUT

Poznaj Węglokoks Energia ZUT

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT prowadzi działalność w zakresie realizacji inwestycji, remontów oraz usług operatorskich i eksploatacyjnych urządzeń ciepłowniczych na potrzeby Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA oraz podmiotów zewnętrznych.

Historia Spółki

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT została zawiązana aktem założycielskim z dnia 5 stycznia 2016 roku. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 20 maja 2016 roku. Jedynym wspólnikiem WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. jest WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Bazą dla działalności WE ZUT jest przejęty z PEC Ruda Śląska (obecnie WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP) Zakład Remontowy wraz z jego pracownikami, infrastrukturą techniczną oraz prowadzonymi inwestycjami i remontami.

 

Zadowolenie Klientów stanowi fundament realizowanych przez WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT usług

Naszą siłą są nasi pracownicy. To oni sprawiają, że bieżące prace inwestycyjne wykonywane na sieciach przesyłowych, wymiennikach, źródłach wytwarzania, czy innych urządzeniach pomocniczych, realizowane są z należytą starannością, w możliwie najkrótszym czasie, aby nasze urządzenia działały sprawnie i niezawodnie, a Klienci mogli cieszyć się komfortem cieplnym w swoich domach, mieszkaniach czy miejscach pracy. Wierzymy, że profesjonalny i zgrany zespół to nasza największa wartość.

Dla naszych Klientów realizujemy zadania z zakresu:

Świadczenia usług remontowych na infrastrukturze ciepłowniczej – wykonywanie bieżących prac remontowych na sieciach przesyłowych, wymiennikach, źródłach wytwarzania, innych urządzeniach pomocniczych.

Świadczenia usług wykonawczych – pełna realizacja zadań związanych z inwestycjami, w tym świadczenie usługi kompleksowej od fazy projektowania do końcowych odbiorów.

Świadczenia usług obsługi technicznej – bieżąca obsługa i utrzymanie infrastruktury technicznej i obiektowej w tym energetycznej oraz optymalizacja i zarządzanie mediami.

Świadczenia usług pogotowia technicznego.