Władze Spółki Węglokoks Energia NSE

Władze Spółki

foto: Bogdan Gorgol
Bogdan Gorgol
Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista w zakresie zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, od wielu lat związany z górnictwem węgla kamiennego i energetyką. Posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu w obszarach: controllingu i budżetowania, inwestycji i remontów, restrukturyzacji, jakości produkcji, marketingu i sprzedaży. Pełnił funkcje w zarządach spółek takich jak Rudzka Spółka Węglowa S.A., Siemag Tecberg Polska Sp. z o.o., Węglozbyt Zaopatrzenie Sp. z o.o. i Energogaz Węglokoks Sp. z o.o., a także w radach nadzorczych firm z branży energetycznej, górniczej, hutniczej i budowlanej, m.in. Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o., Kopalni Rudzkich Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego HYDROGÓR Sp. z o. o. Od lat zajmuje się tematyką układów energetycznych schładzających wyrobiska górnicze (współautor patentów) w kontekście zwalczania zagrożeń temperaturowych w kopalniach węgla kamiennego. Z Węglokoks Energia Sp. z o.o. związany od 2003 roku (wówczas EGW, przekształcone później we Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o. o.), gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a od 2014 roku zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Operacyjnego.