Węglokoks Energia

Jak zostać Klientem

Kto może zostać naszym Klientem?

Do sieci ciepłowniczej społek grupy Węglokoks Energia może zostać przyłączony każdy obiekt, który:

  • zlokalizowany jest na terenie, w którym istnieje techniczna możliwość przyłączenia do sieci
  • posiada instalację wewnętrzną przystosowaną do odbioru ciepła sieciowego

Jak zostać naszym Klientem - krok po kroku

W celu skorzystania z usług jednej ze Spółek należących do grupy należy:

1. Złożyć zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu zapytania należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wzór wniosku otrzymają Państwo od naszych Pracowników.
3. Wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, określających m.in. miejsce i sposób przyłączenia, parametry dostawy ciepła.
4. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
5. Realizacja inwestycji zgodnie z postanowieniami umowy przyłączeniowej.
6. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła, która określa m.in. szczegółowe warunki dostaw ciepła i zasady ich rozliczania.
7. Dostawa ciepła do obiektu zgodnie z umową sprzedaży ciepła.