Węglokoks Energia ZUT

Przetargi

Przetargi

Aktualny

„Dostawa armatury dla zadania: Budowa węzła i sieci ciepłowniczej w celu przyłączenia silników TNT przy ul. Drobniaka w Brzeszczach”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 09.05.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 17.05.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

„Sprzedaż używanego samochodu dostawczego LUBLIN”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 13.05.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

„Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania: Rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej od komory ST-2 do komory ST-9 wraz z przyłączami w Woli (etap I od A do D)”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 29.04.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

Dostawa rur preizolowanych z izolacją standardową i instalacją alarmową dla zadania: Budowa węzła i sieci ciepłowniczej łączącej układ kogeneracji (silniki gazowe) z siecią ciepłowniczą 2xDN250 w Brzeszczach przy ulicy Drobniaka

Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 29.04.2024r. do godz.10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

„Dostawa środków czystości na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 22.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 29.04.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

Zakup kontenera

Da­ta pu­bli­ka­cji: 18.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: 25.04.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej