Węglokoks Energia

Przetargi

Przetargi

Aktualny

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wex/21/01/002 Instalacja fotowoltaiczna w Brzeszczach” o mocy ok 1,2 MW.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 09.04.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 26.04.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Czytaj więcej
Zakończony

„Usługa wsparcia technicznego systemów SIMPLE.ERP, XPRIMER na 12 miesięcy”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 27.02.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 05.03.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Czytaj więcej
Zakończony

„Dostawa materiałów biurowych dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GK WE)”

Da­ta pu­bli­ka­cji: 24.01.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 07.02.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

Zakup subskrypcji Microsoft na 12 miesięcy na potrzeby użytkowników GK WĘGLOKOKS ENERGIA

Da­ta pu­bli­ka­cji: 16.01.2024
Ter­min skła­da­nia ofert: Składanie ofert w terminie do dnia 25.01.2024r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

„Dostawa naturalnej wody mineralnej i/lub źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo-chłodzących, dozujących wodę oraz osprzętu i akcesoriów do tych urządzeń na potrzeby spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 02.11.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 10.11.2023r. do godz. 11:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej
Zakończony

„Dostawa naturalnej wody mineralnej i/lub źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo-chłodzących, dozujących wodę oraz osprzętu i akcesoriów do tych urządzeń na potrzeby spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA”.

Da­ta pu­bli­ka­cji: 19.09.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: do dnia 27.09.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Aukcja elektroniczna
Czytaj więcej