Węglokoks Energia

Władze Spółki

Zarząd Spółki

Maciej Sołtysik – Prezes Zarządu

Łukasz Kozakowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Rada Nadzorcza Spółki

  • Małgorzata Dobrowolska – Przewodnicząca
  • Mateusz Mania – Członek
  • Tomasz Janik – Członek
  • Dominika Hawrylik – Członek