Węglokoks Energia

Władze Spółki

foto: Jacek Boroń
Jacek Boroń
Prezes Zarządu
Inżynier, Absolwent Politechniki Krakowskiej gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania (Master of Business Administration) ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z kolei na Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie, ukończył studia podyplomowe Master of Laws (Prawo w biznesie). Z branżą ciepłowniczą związany jest od niemalże 40 lat, współpracując m.in. z firmami takimi jak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Dalkia , Veolia czy Węglokoks Energia. W latach 1983-1998 pracował w MPEC S.A. w Krakowie - zaczynając od stanowiska Starszego Referenta ds. Technicznych w Dziale Sieci Cieplnych, następnie m.in. pełniąc funkcję Kierownika Działów: Sieci Cieplnych, Zakładu Dyspozycji Mocy, Zakładu Przygotowania i Inspekcji Ruchu, wreszcie Kierownika Zakładu Marketingu i Rozwoju. W latach 1995 – 1997 był także Członkiem Zarządu Spółki Joint – Venture ECOCOAL. Od 1998 roku związany był z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Chrzanowie najpierw, jako Główny Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju następnie, jako Dyrektor ds. Technicznych. W latach 2004-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Chrzanowie oraz Dalkia Chrzanów sp. z o.o. (po zmianie nazwy Spółki).
W latach 2012-2015 objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Polityki Energetycznej Dalkia Term S.A. i Veolia Term S.A. Od lipca 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Operacyjnego Węglokoks Energia sp. z o.o., następnie w 2016 roku obejmując stanowisko Prezesa Spółki Węglokoks Energia sp. z.o.o., którą to funkcję pełni do chwili obecnej. W trakcie swojej kariery zawodowej odbył liczne szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania oraz negocjacji. Zaangażowany jest także w pracę społeczną. Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, m.in. pełniąc funkcję wiceprezesa oddziału. W latach 1999, 2002, 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej o tematyce związanej z techniką sanitarną. W latach 2013-2014 Reprezentował także Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w charakterze eksperta w konsultacjach społecznych POIŚ 2014-2020. Do chwili obecnej jest Członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Paliw i Energii, wcześniej: Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, z siedzibą w Zabrzu – do której został powołany 01.08.2017r. przez ówczesnego Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego.
Czytaj więcej Czytaj mniej
foto: Mirosław Gibas
Mirosław Gibas
Wiceprezes ds. Rozwoju
Absolwent wydziału Górnictwa i Geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Umiejętności menadżerskie oraz zorientowaną na praktykę wiedzę z zakresu koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju projektów ugruntował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kończąc studia Executive Master of Business Administration (MBA). Przez pierwsze 13 lat swojej kariery zawodowej związany był z KWK „Czeczott” w Miedźnej-Woli, gdzie przechodząc kolejne szczeble, awansował na stanowisko Kierownika Działu Rozwoju Zakładu Górniczego. Kolejne doświadczenia w zarządzaniu zdobywał zajmując stanowiska kierownicze oraz zarządcze w spółkach kapitałowych prawa handlowego. Z WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. związany jest od 2017 roku, początkowo zajmując stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Systemów Zarządzania, następnie obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, gdzie posiadane kompetencje wykorzystuje w zakresie kierowania zespołem pracowniczym oraz prowadzenia działań rozwojowych Grupy Kapitałowej.
foto: Michał Żydek
Michał Żydek
Wiceprezes ds. Finansów
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalizacji zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu zagranicznego. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ukończył Master of Business Administration. Posiada liczne szkolenia i kursy z zakresu: badania sprawozdań finansowych, zarządzania projektami czy technik motywacyjnych i negocjacyjnych. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ukończył także studia podyplomowe z zakresu controllingu finansowego oraz wyceny przedsiębiorstw, gdzie połączył zdobyte doświadczenie zawodowe z wiedzą akademicką. Wiedzę z zakresu Bankowości Inwestycyjnej poszerzył na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w firmach produkcyjnych i handlowych na stanowiskach menadżerskich, m.in. przy prowadzeniu projektów związanych z restrukturyzacją i optymalizacją procesów produkcyjno-handlowych, przy tworzeniu planów sprzedaży, czy przy rozliczaniu kontraktów inwestycyjnych. Praktykę zdobywał również jako członek rad nadzorczych w tym pełniąc funkcję przewodniczącego.
W latach 2016-2020 kierował Działem Projektów Reorganizacyjnych GK w WĘGLOKOKS S.A., który zajmował się opracowywaniem biznesplanów, analiz rynkowych i konkurencji dla planowanych akwizycji, reorganizacji, integracji podmiotów. Od 2020 roku związany z GK WĘGLOKOK ENERGIA, początkowo pełniąc funkcję Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentując ją w kontaktach z klientami, kontrahentami oraz pozostałymi instytucjami. Dokonał zmiany struktury organizacyjnej pod kątem optymalizacji kosztowej i rozpoczął drogę transformacji paliwowej, obejmującą nowe strategiczne projekty wraz z pozyskaniem źródeł ich finansowania. Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie skutecznie zarządzał Spółką pogłębiając równocześnie znajomość zasad działania rynku energetycznego oraz ciepłowniczego. Dzięki jego zaangażowaniu i współpracy w ramach grupy WĘGLOKOKS ENERGIA Spółka pozyskała dotację na realizację strategicznych projektów między innymi projektu nowego źródła - Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej, tj. kluczowej inwestycji mającej zagwarantować dalszy rozwój i bezpieczeństwo Spółki, a także zabezpieczyć dostawy ciepła w sposób nowoczesny, bezpieczny i ekologiczny. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. pełni od czerwca 2021 roku.
Czytaj więcej Czytaj mniej

Rada Nadzorcza Spółki

  • Małgorzata Dobrowolska – Przewodnicząca
  • Mateusz Mania – Członek
  • Tomasz Janik – Członek
  • Dominika Hawrylik – Członek