Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 295 000,00 PLN i został w całości wpłacony.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000619111 w dniu 20.05.2016r.

Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki (NIP): 6412536523

Numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO): 000033480

Spółka działa m. in. w oparciu o:

  • Kodeks spółek handlowych,
  • Umowa Spółki.