Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 95 723 000,00 PLN i został w całości wpłacony.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181417 w dniu 01.12.2003 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki (NIP): 6411006444

Numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO): 000026727

Spółka działa m. in. w oparciu o:

  • Kodeks spółek handlowych,
  • Umowa Spółki.