Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 027 900,00 PLN i został w całości wpłacony.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041516 w dniu 10.09.2001r.

Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki (NIP): 6342345716

Numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO): 000523012

Spółka działa m. in. w oparciu o:

  • Kodeks spółek handlowych,
  • Umowa Spółki.